Dr. Kovács Nyelvstúdió

Jogi Szaknyelv — Jogászoktól.

Itt oktattunk, publikáltunk:

Az "Elfogadom" gombra kattintással Ön elfogadja a webhely által használt sütiket. Többet erről

Sikertörténetek: jogi angolt tanulók eredményei

Elért eredmény: Új állás, magasabb pozíció külföldi kiküldetéssel az Egyesült Királyságba. Advanced-szintű jogi angol nyelvtudás.

Kiscsoportos (3 fős) jogi angol-oktatás jogtanácsos részére.

London 2011. 05. 17 -én kezdődött az a háromfős, kommunikáció-központú jogi angol oktatás, amelyen a Pázmány Egyetem Jogi Karán végzett, állami szektorban dolgozó jogász is részt vett. Az első, nyelvtudást felmérő alkalommal (Listening, Speaking, Reading, Grammar) a jogi angol tanulás fő céljaként a többi között arról beszélt, hogy jogi végzettségét használva külföldön szeretne dolgozni, elsősorban az Egyesült Királyságban. Ekkor már magas szintű általános angol nyelvtudással rendelkezett, viszont jogi angolt ezidáig még nem tanult. Az intenzív, Intermediate- Upper-Intermediate szintű kurzus 23 db másfél órás alkalma alatt tanulótársaival együtt megtanulta a szerződések joga, kártérítési jog, társasági jog, kereskedelmi jog, ingatlanjog, nemzetközi magánjog és további jogágak terminológiáját. Megismert különböző tárgyalási technikákat, probléma nélkül írt meg hivatalos leveleket, lefordított angolról magyarra 5 szerződést, és akkor már meg tudott szövegezni egyszerűbb szerződési rendelkezéseket is. Ezzel párhuzamosan sikeresen pályázott meg egy olyan angol jogi szaknyelvet igénylő állást, amely elvárásainak megfelelő pozícióval, fizetéssel és juttatásokkal járt. Ennek keretében jogi angol tanulmányait már munkáltatója anyagi támogatásával tudta folytatni. A további kiscsoportos kurzuson Advanced –szintre fejlesztettük jogi angol nyelvtudását, amelynek eredményeképpen 2012 áprilisában egy többhetes, a cég londoni partnerirodájába történő külföldi kiküldetésre a vezetőség őt választotta ki.

Elért eredmény: Felsőfokú nyelvvizsga, Advanced-szintű jogi angol nyelvtudás.

Egyéni jogi angol-oktatás ügyvédjelölt részére.

2009. augusztus 26-án keresett meg egy, a Pázmányon frissen végzett jogászhölgy azzal, hogy az új ügyvédjelölti állásában elvárás a jogi angol használata - különösen a szerződések joga, ingatlanjog és a társasági jogi területeket tekintve – illetve egyes szerződések fordítása és értelmezése angolul. Egyedül szeretett volna tanulni, mivel eddig 11-12 fős csoportban próbálkozott, és ott visszahúzódóbb természete miatt beszédkészsége egyáltalán nem tudott fejlődni. Első alkalommal komplexen felmértük a nyelvtudását (Listening, Speaking, Reading, Grammar, illetve házi feladatként levélírási feladattal), amelynek során kiderült, hogy az általános angol nyelvtudása nagyjából középszinten van, beszédkészsége a leggyengébb, írásban a legerősebb. Megbeszéltük, mit szeretne elérni, és ehhez mérten, személyre szólóan állítottuk össze a tanmenetet. 33 alkalom alatt áttekintettük a teljes angol nyelvtant, és ezzel párhuzamosan jogi angol nyelvtudása intermediate- upper-intermediate szintűvé vált, nemcsak az első órán említett szakterületeken, hanem számos kapcsolódó jogterületen is. Ezután magasabb szintet tűzött ki célként, és ennek eredményeképpen 23 alkalom után felső szinten (Advanced) beszélt–írt-olvasott jogi angol szövegeket: bonyolultabb rendelkezéseket tartalmazó szerződéseket fordított, komplett szerződést szövegezett meg adott igények és adatok alapján, stb. Személyes célját, egy általános angol nyelvvizsga-bizonyítványt további 8 alkalom után (kifejezetten az Euro-vizsgára való készüléssel, Advanced nyelvtani anyagok áttekintésével, a vizsga-témakörök és –feladatok gyakorlásával, rengeteg szorgalmasan elkészített írásbeli házi feladattal) érte el. A vizsgán elért hallás utáni szövegértés (Listening) pontjai minden egyes feladatnál kiemelkedően magas, legtöbbször maximális pontszámmal sikerültek.

Elért eredmény: Új állás jogi munkakörben külföldön.

Egyéni jogi angol-oktatás Skype-on jogászhölgy részére.

30 év körüli jogászhölgy 2010. november 24-én nyelvi felmérővel kezdte meg jogi angol tanulmányait nálam Skype-on. Magas szintű általános angol nyelvtudással rendelkezett, és jogi angol szókincse meghaladta az 500 szót. Hosszú távú céljaként külföldi jogi munkakör betöltését jelölte meg. 11 alkalom alatt a szerződések joga, kártérítési jog, társasági jog, kereskedelmi jog terminológiáját gyakorolva kiselőadásokat tartott, beszélgettünk a témakörökben jogász-ügyfél megbeszéléseket szimulálva, adásvételi, bérleti, megbízási és egyéb szerződéseket fordított- értelmezett, házi feladatként hivatalos leveleket írt, stb. 2011. áprilisában azzal hívott fel, hogy sikerült jogi állásba kerülnie egy külföldi ügyvédi irodánál.

Elért eredmény: Középfokú nyelvvizsga 97 %-os eredménnyel, Intermediate- Upper- intermediate -szintű jogi angol nyelvtudás.

Egyéni jogi angol-oktatás céges jogi előadó részére.

2009. január 13-án jelentkezett két jogász nálam, hogy együtt szeretnének használható általános, majd szakmai angol-tudásra szert tenni. Mivel a duó egyik tagja 5 alkalom után az esti órákra is rengeteg munkával járó jelölti állásba lépett, így a másik fél egyedül folytatta tanulmányait. Negatív nyelvtanulási tapasztalatai miatt roppant kétségekkel tűzte ki távoli célként a középfokú nyelvvizsga megszerzését. Félelmei a folyékony kommunikációhoz kapcsolódtak: gimnáziumi angolórákon álkezdőként (pre-intermediate szinten) haladó szintű csoportban kapott helyet, ahol nem tudott a jóval előbbre járó társaival lépést tartani, beszédkészsége egyáltalán nem tudott fejlődni. Teljeskörű nyelvtani rendszerezés, rengeteg kommunikáció, a vizsga-témakörök és –feladatok gyakorlása, sokféle írásbeli házi feladat, három könyv és számos egyéb anyag áttekintése (43 alkalom) után 97 %-os eredménnyel szerezte meg a nyelvvizsgát. Kommunikációra kapott pontjai alapján felsőfokú vizsgán is megállta volna a helyét, beszédkészsége olyan szintűvé vált, amellyel tárgyalóképes nyelvtudást mondhatott magáénak. Az angol jogi szaknyelvi tanulmányait novemberben kezdte meg. 20 alkalom alatt gyakorlati esetekkel megtanulta a szerződések joga, kártérítési jog, társasági jog, kereskedelmi jog, büntetőjog, ingatlanjog, munkajog és a nemzetközi jog szakszókincsét, elsajátított konfliktuskezelési és tárgyalási stratégiákat, számos 4-5 perces kiselőadást tartott változatos gyakorlati jogi témában. Jelenleg babájával otthon van, munkahelyén visszavárják.

Elért eredmény: Intermediate- Upper-intermediate -szintű jogi angol nyelvtudás különösen a polgári jog (szerződések joga, kártérítési jog), társasági jog és a büntetőjog területein.

Kiscsoportos (3 fős) jogi angol-oktatás jogi előadó részére.

2011. január 19-én tartottuk azon kiscsoportos jogi angol kurzus első tanóráját, amelyre a non-profit szférában dolgozó, 27 év körüli jogászhölgy is jelentkezett. A bemutatkozásában elmondta, hogy mindössze 3 éve kezdett el angolul tanulni, és 6 hónapot tanult egy nyelviskola 10-nél több fős, általános angol kurzusán. A szintfelmérő célja amellett, hogy ráirányítsa a figyelmet az egyén erősségeire és gyengeségeire az, hogy megállapítható legyen, rendelkeznek-e a csoport tagjai nagyjából középszintű általános nyelvtudással. Ez alapján kiderült, hogy bizonyos készségei középszintű nyelvtudást sejtetnek, de például kiejtésén fejleszteni kell. Ezért erre különös hangsúlyt fektettünk: minden egyes új jogi angol szó és kifejezés kiejtését gyakoroltuk, javítottuk az esetleges hibákat. Rengeteg felolvasásnak, listening-feladatnak (26 db), interaktív kommunikációnak és a hölgy lelkiismeretes felkészülésének köszönhetően elértük, hogy minden készsége – csoporttársai véleménye szerint is – igen jelentősen fejlődött. A kurzus során számos prezentációt tartottak, szerződéseket értelmeztek, az egyes szerződési fordulatokat (saját maguk által kitalált) mondatba foglalva is többször átismételték, stb. 20 alkalom elteltével a jogászhölgy az érintett jogterületeken biztos Intermediate - Upper-Intermediate szintű jogi angol nyelvtudásra tett szert.

Elért eredmény: Középszintű jogi angol nyelvtudás különösen a szerződések joga és a büntetőjog területein.

Egyéni jogi angol-oktatás csoportvezető jogász részére.

2009. július 23-án találkoztunk először az ELTE-n néhány éve végzett, 8 éve megszerzett angol középfokú nyelvvizsgával rendelkező jogász hölggyel, aki elmondta, hogy a munkája során ezelőtt nem kellett idegen nyelvet használnia, viszont mostantól elvárássá vált az angol jogi szakmai nyelvtudás. Mivel nyelvtudása saját értékelése és a szintfelmérő szerint is kissé megkopott, az órákat úgy építettük fel, hogy az óra első 15 percében nyelvtant, a fennmaradó 75 percben pedig jogi angol témaköröket vettünk át. A szintfelmérő alapján kiderült, mely nyelvtani részekben vannak hiányosságok, így kifejezetten ezen részekre koncentrálva ismételtük át a szükséges nyelvtani szabályokat. A szaknyelvi témakörök közül munkájához elsősorban a szerződések joga (adásvételi, megbízási, szerződések) és a büntetőjog területének szakszavai, illetve a prezentációs és levélírási készségek fejlesztése volt szükséges. Minden alkalommal gyakorlati esetek megvitatatásával tanultuk meg a szükséges terminológiát, számos ügyféllel történő megbeszélést szimuláltunk. Emellett a hölgy 20 alkalom alatt 5 prezentációt tartott az érintett témák gyakorlatban is előforduló aspektusaiból (pl. ügyvédi iroda bemutatásáról, bűncselekményekről és az egyes büntetésekről, a szellemi alkotások jogában előforduló bűncselekmény-típusokról), és 28 hallás utáni szövegértés (listening) feladatot teljesített. Az órák eredményeként felfrissítette általános nyelvtani ismereteit, képessé vált munkahelyi feladatai magas szintű elvégzésére. Tanulmányai alatt munkahelyén csoportvezetővé léptették elő.

Elért eredmény: Sikeres szigorlat angol jogi szaknyelvből.

Egyéni jogi angol-oktatás levelezős joghallgató részére.

2010. szeptember 20-án hívott fel egy levelezős joghallgató, hogy decemberben angol jogi szaknyelvből szigorlatot kell tennie, és ehhez keres hathatós segítséget. Néhány héttel később, október 9-ére tudtam időpontot adni számára, ekkor kezdtük a tanulást az igények és a pontos célok felmérésével, és beütemeztünk egy igen intenzív és gyors haladást nyújtó felzárkóztatást. 6 témakört kellett átnéznünk, a sikeres szigorlat megszerzéséhez pedig nyelvtani és jogi angol írásbeli feladatok mellett egy prezentáció és egy, a vizsgán megismert jogeset szóban történő színvonalas bemutatása is szükséges volt. 5 intenzív alkalom alatt sikerült a témakörök szókincsét átnéznünk, és a fenti készségeket olyan szintre fejlesztenünk, hogy a hallgató decemberben sikeres szigorlatot tett.

Elért eredmény: IELTS nyelvvizsga 7.0 eredménnyel.

Egyéni angol-oktatás Skype-on angol egyetemre felvételiző hölgy részére.

2009. július 21-én keresett meg egy hölgy, Skype-on szeretett volna tanulni. Célul tűzte ki, hogy bekerül egy angol egyetem képzésére, ehhez viszont az IELTS (maximális eredmény itt 7.5) nyelvvizsga minden részéből nagyon magas szinten, minimum 7.0 eredménnyel kell teljesítenie. Elsősorban a Writing- készségein szeretett volna javítani, mivel a vizsgán két magas színvonalú esszé megírását várják el. Egy, a tudományos angol nyelvezetet roppant gyakorlatias módon (elmélet és feladatok együtt) tárgyaló könyvet javasoltam neki, amelyből megtanultuk az esszé- és tanulmányíráshoz nélkülözhetetlen kifejezéseket, szókapcsolatokat. 15 alkalom alatt 15 db esszét írt házi feladatként, amelyeket órán átbeszéltünk. Esszéi fokozatosan egyre jobban sikerültek. 2009 decemberében megírta, hogy sikerült az IELTS- nyelvvizsga, amelyből a 'Writing' rész értékelése 7.0 lett, és így jelentkezhetett az egyetemre.

Jogi angol hanganyagok és válaszok gyűjteménye

LEGAL ENGLISH

Több mint 600 jogi angol hanganyag (pl. Oxford, Yale, Harvard Law School mp3-ak), jogi szaknyelvi kérdések-válaszok kereshető formában + Jogi Angol Klub-tagság email-értesítővel a friss jogi angol kérdésekről és külföldi állásokról.


Nem töltötte ki a név mezőt.

Nem adta meg, vagy hibásan töltötte ki az e-mail cím mezőt.

A gyűjteményhez egyet kell értenie az ÁSZF-el.

Ingyenes anyag igényléséhez hozzá kell járulnia.

Jogi angolt tanulók mondták

"Szeretném megköszönni az elmúlt órákon a segítséget, nagyon hasznos volt és külön örültem neki, hogy közvetlenek voltak az órák, így még jobb volt a tanulás. Tetszik, hogy a csoport ig...
Dr. Konoróth Máté, jogász
"Angolul beszélő ügyfelekkel szeretnék kommunikálni szóban és írásban, beleértve a jogi tanácsadást is, távolabbi célként tűztem ki angol nyelvű szerződések írását és angol jogi szövege...
Dr. Tóth Balázs Gergely ügyvéd

Általános angolt tanulók mondták

Adél, Batthyány Lajos Gimnázium
"Nagyon nagyon kedves voltál mindenkivel (és szerintem amúgy az életben is mindenkivel az vagy), ami abszolút jó dolog... Az angol órák jó hangulatban teltek, ez is egy ösztönzés nekünk, ami...
Adél, Batthyány Lajos Gimnázium
Bea, fuvolatanár
"A leghatékonyabb nyelvtanár, akivel valaha is találkoztam. Neki sikerült 3 hónap alatt felkészíteni egy sikeres angol alapfokra. Ez nem semmi! Sőt...! Boldog vagyok, hogy együttes munk...
Bea, fuvolatanár

Kövesd a frissítéseket

 

Oldaltérkép

 
Ugrás a lap tetejére †
 

© 2008-2022 Minden jog fenntartva. Oldaltérkép

A honlapon elérhető internetes felületen feltett kérdés alapján adott válaszok csupán a tájékoztatás célját szolgálják, nem tekinthetők konkrét ügyben adott jogi tanácsadásnak; a honlap fenntartójaként kifejezetten kizárunk minden felelősséget bármilyen, az ingyenes kérdés-válasz keretében adott válasz alapján kifejtett tevékenység vagy mulasztás tekintetében. A honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek sem jogi tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.

Készítette, fejlesztette: Nagy Rómeó