Dr. Kovács Nyelvstúdió

Jogi Szaknyelv — Jogászoktól.

Itt oktattunk, publikáltunk:

Az "Elfogadom" gombra kattintással Ön elfogadja a webhely által használt sütiket. Többet erről

Jogi angol kérdések és válaszok

236. Tárgyalóképes szakmai angol nyelvtudást szeretnék, de sajnos nem tudok többszázezret kiadni erre jelenleg. Mit javasol?

Dr. Kovács Tímea egyetemi oktató, a jogi angol képzések tananyag-fejlesztője: 20 év jogi és oktatói tapasztalatával az én válaszom erre az az általam kifejlesztett rendszer és használt módszer, amellyel velünk tanulhatod a jogi angolt. A legköltséghatékonyabb megoldást használjuk, hiszen a tananyagok online elsajátíthatóak, azaz utazás, megjelenési kötelezettség és szótárhasználat nélkül tanulhatsz velük, így a minőségből nem kellett engednünk, de az ár sokkal kedvezőbb. A középszintű jogi angol tananyagok már 8500 Ft-tól kezdődően mindössze 45 000 Ft-ból megtanulhatóak. A jogi angol haladó szintjét elérheted (jelenlegi kedvezményes áron) 129 990 Ft-os képzésünkkel. Ha a társasági jog mélyebben érdekel, most egy 70 %-os kedvezményes ajánlattal is tudunk segíteni. Az aktív szóbeli használatot pedig számodra megfelelő mennyiségű, célratörő Skype-órán gyakorolhatod.

Mindezt a neked megfelelő ütemben, mivel nem szükséges az összes modult egyszerre megvásárolni, így még inkább igazodik az aktuális lehetőségeidhez.

A tananyagokat és az online felületet az alábbi alapelvek segítségével állítottuk össze, módszereink innovatív természetük és egyediségük miatt máshol nem találhatóak meg. Emiatt dicsérik ezt a rendszert (lásd a Véleményeket és ügyfeleink referencialistáját). Ahogy látod majd, a rendszer minden elemét tanulóink igényeit szem előtt tartva alakítottuk ki, a gyakorlatba való átültetésük több mint 20 év eredménye (a rendszer egésze jogi védelem alatt áll).

Az angol jogi szaknyelv tanulás rendszere

A Dr. Kovács Nyelvstúdió jogi angol képzései interaktív élő és online tanfolyamok, illetve önfejlesztő tananyagok formájában érhetőek el. Könyvek és a képzések segítségével az angol jogi szaknyelv egyértelmű magyar nyelvű útmutatással, rendszerezve ismerhető meg.

Nyelvoktatási módszerünk építőkövei

1. Hitelesség

Ha a jogi dokumentumoknál félrecsúszik, azaz nem tökéletesen pontos a fordítás, az mind az ügyfélnek, mind a jogásznak sok problémát okozhat. Emiatt tananyagainkban csak hiteles, megbízható forrásokat használunk, amelyek elismert egyetemi oktató, kutató, joggyakorlatban jártas, jogi angolt oktató jogász szerző és hivatásukban elismert lektorok által rendszerezve állnak össze teljes képzéssé. Lektoraink: jogász-nyelvész, jogász-szakfordító, egyetemi oktató nyelvtanár, nemzetközi ügyekkel foglalkozó ügyvéd, közbeszerzési szakértő jogász. A régi helyett a Dr. Kovács Nyelvstúdióval az új egységesülő jogi angol terminológia sajátítható el.( Lásd erről részletesebben az Ügyvédek lapja 2015. márc-ápr. számának 33-36. oldalán olvasható cikket, illetve az „Angol jogi szaknyelv I. Contract law Szerződések joga” kötetnek az új egységesülő jogi nyelvezetről szóló fejezetét.)

Kétnyelvű könyvsorozatunk első kötetét három, a másodikat öt, a szakterületén elismert jogász és nyelvész lektorálta jogi és nyelvi szempontok szerint.

2. Precizitás összehasonlítással

A könnyebb megértés miatt a jogi tartalmak különbségeit, a jelentésbeli árnyalatokat összehasonlítással, magyarázatokkal tárjuk a tanuló elé. A félreértések elkerülése érdekében azonnal a magyar jogban használt nyelvi megfelelőt is megadjuk (amennyiben ez létezik).

3. Együttálló szakkifejezések szövegkörnyezetben

A tanuló magyar szókészletére építve elsősorban együttálló angol szakkifejezéseket tanulunk, mivel a jogi angol nyelvezete főleg ezekből áll. Tehát egyszerű példával élve nemcsak annyit tanulunk, hogy ʻcontract’ vagy ʻdraft’, hanem mindjárt azt is, hogy: ʻto draft a contract’, vagy éppen ʻcontract with sb.’. A kifejezéseket eredeti szövegkörnyezetben, mondatokba ágyazottan gyakoroljuk, hogy egyértelmű legyen azok használata.

Online képzéseink során a Makara-féle nyelvtanulási módszertanban (In: Makara György: A kvantum nyelvtanulás felfedezése 2016.) megjelenő egyik technikát is alkalmazzuk, amely szerint a magyar szakkifejezéseket követően tanuljuk meg annak megfelelőjét, az angol kifejezéseket, és a magyar mondatot követően hallhatóak-olvashatóak az angol mondatok. Ezáltal minden nyelvtanuló előre tudja, hogy mit jelent az angolul elhangzó szakkifejezés, miről szól az idegen nyelven elhangzó mondat. Ebből fakad online képzésünk azon előnye, hogy akár az adójogról és a pénzügyi jogról szóló 5. lecke is rögtön érthetővé válik azon tanuló számára is, aki történetesen éppen ezzel a leckével kezdené meg a tanulást.

„Az életben is gyakran előre sejtjük, hogy mit gondol a másik, mit akar és fog éppen kimondani. Ezzel a megcserélt sorrenddel elérjük, hogy azonnal mindenki értsen minden kifejezést és mondatot. Az angol nyelvű beszéd hangzása által keltett élmény azonnal és automatikusan összekapcsolódik a már ismert képzettel. A kölcsönös viszony az első alkalommal még gyenge, viszont az élmény ismétlődése nyomán megerősödik és pontosabbá válik azzal, hogy a magyar mondatot előre bocsátjuk. A nyelvtanulók közül mindenki érti azt, függetlenül attól, hogy ki mit ismert már korábbról, függetlenül attól is, hogy ki milyen induló szinten érkezett, ki melyik leckéből mit jegyzett meg és mit hagyott ki a korábbiakban.”

4. Jellemző beszédfordulatok

Azon jogterületek szakkifejezéseit és a jogi angolban jellemző beszédfordulatokat tanuljuk meg, majd teszünk készségszintűvé, amelyek a nyelvvizsgákon és a szakmai életben, akár állásinterjún, találkozókon, meetingeken, tárgyalásokon, szakfordítások készítésénél használhatóak.

5. Tanulás logikai láncolatra fűzve

A nyelvoktatás során a kifejezéseknek a tanuló által már megtanult logikai-gondolati láncolatára építünk úgy, hogy felfűzzük az új kifejezéseket egy már meglévő „láncra”. Tehát az egymáshoz logikailag is kapcsolható szakkifejezések a tanulás során is egymás után következnek. Ezzel mintegy előhozzuk az agyban már magyarul meglévő gondolati egységeket, és azokra építjük fel az angol megfelelőket.

Példának okáért álljon itt egy részlet a Gazdasági Jogi Angol Könnyedén képzésünkből, ahol a közbeszerzések folyamatát tartalmazó szókészletet tanuljuk meg az egymáshoz logikailag is kapcsolható szakkifejezések sorával és példamondatokkal!

A képzés során először megtanuljuk a közbeszerzés és a pályázat alapfogalmait, majd az együttálló kifejezések következnek, amelyekkel logikusan haladva építjük fel a szókincset: néhány példát kiragadva a folyamat kezdetén szükség van a „pályázati felhívás; pályázatot kiírni; az eljárást megindító közlemény” kifejezésekre, majd a „közzétenni a pályázati felhívást; közzététel, stb.” jönnek:
beszerezni – to procure
közbeszerzés – public procurement
közbeszerzési pályázat – public tender
a pályázati felhívás – the call for tender
közzétenni a pályázati felhívást – to issue the call for tender
egy közbeszerzési eljárást megindító közlemény – a contract notice
közzététel – publication
Ezen szakkifejezéseket példamondatokkal és megoldókulccsal ellátott feladatokkal gyakoroljuk, majd a tudást szituációs gyakorlat, esszé vagy fordítás segítségével erősítjük meg.

6. A tanuló idejéhez alkalmazkodva

Ez az alapelv garantálja, hogy a tananyag és annak feldolgozása alkalmazkodjon a tanulóhoz, ne a tanuló a tanárhoz és a tananyaghoz.
A tanulónak ne kelljen már a tanulás első lépéseinél kiszakadnia a saját ritmusából azzal, hogy más által meghatározott órában és percben kelljen készen és rendelkezésre állnia, például személyesen elutaznia meghatározott helyre. Akkor tanulhasson, amikor a legjobban alkalmas erre, akár saját bioritmusa szerint (például „jobban fog az agya”) és saját aktuális életviteléhez igazodva (például kora reggel vagy késő este, akár edzés vagy vezetés közben). Ezt nyújtja rugalmas online képzésünk.
A rugalmasság érdekében a teljes képzés modulokból épül fel, hogy minden tanuló a maga tempójában, a saját céljainak, igényeinek, nyelvi szinjének megfelelően választhasson és haladhasson.

7. Ismétlés a (nyelv)tudás anyja!

A tanuló a tananyag egy részét a szokásos költséges tanórák helyett internetes eléréssel bárhol, a saját tempójában dolgozhatja fel. A tananyagok nagy része önfejlesztésre alkalmas formában, megoldókulccsal, kiejtéssel, magyarázatokkal, szótárazás nélkül tanulhatóak.
Aki szaknyelvet tanul vagy tanulna, az már jól tudja, hogy az ismétlés mennyire fontos a bevésődéshez és a későbbi felidézéshez, a biztos nyelvtudáshoz. Az online képzéseinkkel és a könyvekkel való tanulás lehetővé teszi (és épít) az ismétlésre, mivel az audió tananyagok számtalanszor meghallgathatóak, a könyvek bármikor átolvashatóak, a szószedetek, a feladatok átnézhetőek.

8. Élőbeszéd, sikerélmény

A nyelvtanuló birtokában lévő szaknyelvi tudást teljesen élővé és rutinszerűvé tesszük az online képzést követő, kommunikáció-központú Élőbeszéd-tréningen. Itt a tanultak élő beszédben való aktív gyakorlására és további haladó szintű nyelvi fejlődésre van lehetőség.

A tanuló az online képzéseken tanultakra építve élő vagy online (pl. Skype-os) Élőbeszéd-tréningeken vehet részt, amikor a tudás néhány alkalom alatt aktivizálható és a beszéd rutinná tehető. A sikerélmény garantált, mert amikor már „meg kell szólalni”, a szókincs és a beszédfordulatok megelőző rögzülésével a tudás már a nyelvtanuló birtokában van. Ezt bizonyítjuk be és keltjük életre az Élőbeszéd-tréningeken! A mindössze 1-5 fős csoportokban ténylegesen a beszédre és a kommunikációra helyezhetjük a hangsúlyt. (A tanulók igényei szerint otthon elvégezhető feladatként fogalmazási feladatok adhatóak.)

Mivel a tanfolyam résztvevői az általuk már elsajátított építőelemekből, azaz az együttálló szakkifejezések sorozataiból, a jogi angolban jellemző beszédfordulatok rutinszerű alkalmazásával alakítják ki a mondatokat, a tanulók számára a megszólalás azonnali sikerélménnyel párosul. A tanulók ekkor már a teljes mondanivalót tökéletesen leírt szöveggé vagy élőbeszéddé formálják: professzionálisan beszélnek és írnak.

Agyunk imád jelentést teremteni, összefüggéseket találni, létrehozni. Ezért az Élőbeszéd-tréningeken a csoport tagjai az oktató segítségével jogeseteken át, szakmai párbeszédes élő szituációkban próbálhatják ki tudásukat, és eközben a nyelvi fordulatok észrevétlenül erősödnek meg nyelvhasználatukban. Az egyes szituációs gyakorlatok a szakmai életben ténylegesen előforduló (az oktató többféle munkakörben dolgozott jogászként) és a nyelvvizsgákon kedvelt, érdekes helyzetek megoldásából, esetek megvitatásábólállnak. Ha valamit hibásan mondanának, az oktató elismétli helyesen a mondatot, és minden megy a maga útján tovább, nincs stressz vagy kikérdezés. A pozitív megerősítéssel és a résztvevők kreativitását felhasználva a tanulókban oldódnak az esetleges gátlások, és a megszólalás természetessé és tökéletessé válik.

9. A 80-20 %-os szabály

A forradalmian új, az oktató által az oktatási módszertanra kifejlesztett, és évek óta hatékonyan alkalmazott 80-20 %-os szabálytkövetve sokkal hatékonyabb haladás érhető el. Eszerint a tanóra nagyobb részében, nagyjából annak 80 %-ában a tanuló(k) beszél(nek) angolul, csak a kisebb részében, nagyjából 20 %-ban az oktató. Az új magasabb szintű ismeretek elsajátítása érdekében az oktató kérdéseket tesz fel, problémákat vet fel és javítja az elhangzottakat. Az Élőbeszéd-tréningen megtapasztalt sikerélmény és rutin magabiztossá teszi a nyelvhasználót, így az idegen nyelv szakmai célú használata a tanuló számára természetessé válik.

Ha szeretnéd Te is időtakarékosan és szuperhatékonyan megtanulni a jogi szaknyelvet, nézd meg kétnyelvű képzéseinket és könyveinket:

Középszintű tananyagok: Jogi Angol Kulcsszavak online képzés

Upper-intermediate és Advanced szintű tananyagok: Gazdasági jogi angol online képzés és lektorált tankönyv

Szerződések joga témakörben írt könyvünk kötelező tananyag a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen és ajánlott egyetemi tananyag számos hazai jogi karon és fordítóképzésen: Angol jogi szaknyelv I. Contract law Szerződések joga

Élőbeszéd- tréningek: középszintű és Upper-intermediate /Advanced szintű kommunikációval

Egyéni nyelvoktatás bármely szinten

A rendszert jogi szaktudása és jogi angol oktatói tapasztalatai felhasználásával dr. Kovács Tímea egyetemi oktató, kutató, jogi angol – oktató, az EU terminológiája szerinti jogász – nyelvész, a többnyelvű nemzetközi jogi szakszótár, a World Law Dictionary magyar lektora dolgozta ki.


2017.10.04

Letöltöm a jogi szaknyelvi kérdéseket és válaszokat tartalmazó Jogi angol gyűjteményt!

Ha a facebook üzenőfalán értesülnél a friss jogi angol kérdésekről és válaszokról:

 

Vissza a kérdésekhez >>

Kérdésed van a jogi angol szakmai nyelvvel kapcsolatban?

Itt szakértői választ kaphatsz!

A kérdező ezen a felületen elsősorban angol jogi szaknyelvvel kapcsolatos problémát vethet fel, illetve kérdést tehet fel. A kérdező anonimitása biztosított, neve nem jelenik meg a felületen. A válaszokat és a kérdések lényegi részét a honlapon közzétesszük. A beérkezett kérdések közül elsősorban a közérdeklődésre számot tartó - korábban még nem érintett problémára vonatkozó - felvetéseket válaszolom meg, kizárólag e felületen keresztül. Telefonon vagy skype-on nem tudok reagálni kérdéseikre.

Kérdés, problémafelvetés...

Jogi angol hanganyagok és válaszok gyűjteménye

LEGAL ENGLISH

Több mint 600 jogi angol hanganyag (pl. Oxford, Yale, Harvard Law School mp3-ak), jogi szaknyelvi kérdések-válaszok kereshető formában + Jogi Angol Klub-tagság email-értesítővel a friss jogi angol kérdésekről és külföldi állásokról.


Nem töltötte ki a név mezőt.

Nem adta meg, vagy hibásan töltötte ki az e-mail cím mezőt.

A gyűjteményhez egyet kell értenie az ÁSZF-el.

Ingyenes anyag igényléséhez hozzá kell járulnia.

Jogi angolt tanulók mondták

"Örülök, hogy Timihez jártam jogi angolra, mert jó könyv segítségével, tempósan, változatosan vettük át a különböző jogterületeket, témákat angolul. Tudásomat külföldi ügyvédi irodákka...
Dr. Szigetvári József, ügyvédjelölt
"Az interneten találtam az oldaladra, célom a munkámhoz kapcsolódó nyelvtudás megszerzése. Amiket abszolút pozitívként említenék az oktatás során: rugalmasság, következetesség és pontos...
Dr. Horváth Péter jogász, a ProArt - Szövetség a Szerzői Jogokért igazgatója

Általános angolt tanulók mondták

Bogi, kontroller
"Alapvetően azért Téged választottalak, mert már telefonban azt a könyvet javasoltad, amiből eleve tanulni szerettem volna. Emellett hamar kialakult a kölcsönös szimpátia is. Szerettem ...
Bogi, kontroller
Olga, Írországból :)
"Örülök a lehetőségnek, hogy az angol nyelvtudásomat gyarapíthatom interneten keresztül. Színes és hasznos tanórákat kapok, amik a mindennapjaimban hatékony segítséget nyújtanak. Az órá...
Olga, Írországból :)

Kövesd a frissítéseket

 

Oldaltérkép

 
Ugrás a lap tetejére †
 

© 2008-2023 Minden jog fenntartva. Oldaltérkép

A honlapon elérhető internetes felületen feltett kérdés alapján adott válaszok csupán a tájékoztatás célját szolgálják, nem tekinthetők konkrét ügyben adott jogi tanácsadásnak; a honlap fenntartójaként kifejezetten kizárunk minden felelősséget bármilyen, az ingyenes kérdés-válasz keretében adott válasz alapján kifejtett tevékenység vagy mulasztás tekintetében. A honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek sem jogi tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.

Készítette, fejlesztette: Nagy Rómeó