Dr. Kovács Nyelvstúdió

Jogi Szaknyelv — Jogászoktól.

Itt oktattunk, publikáltunk:

Blog - Jogi szaknyelv angolul

150.
"A Jogi Fórum Jogi szaknyelvi rovatában "Az adásvételi szerződések terminológiája angolul" címmel megjelent cikkünkhöz kapcsolódóan az alábbiakban olvashatóak a felmerült kifejezések (pl. Fogyasztói adásvételi szerződés, Szolgáltatást nyújtó fél, Megrendelő, Távollevők között kötött szerződés,stb.) teljes definíciói.

Dr. Kovács Tímea: Jelen bejegyzésben szöveges formában tekintjük át a Jogi szaknyelvi rovat "Az adásvételi szerződések terminológiája angolul" című cikkben elemzett néhány alapfogalmat és annak a formálódó egységes európai uniós adásvételi jog szerinti angol és magyar nyelvű meghatározását.

‘Sales contract’ means any contract under which the trader ('the seller') transfers or undertakes to transfer the ownership of the goods to another person ('the buyer'), and the buyer pays or undertakes to pay the price thereof; it includes a contract for the supply of goods to be manufactured or produced and excludes contracts for sale on execution or otherwise involving the exercise of public authority;
= Adásvételi szerződés bármely olyan szerződés, amelynek alapján a kereskedő (az eladó) más személy (a vevő) részére az áru tulajdonjogát átruházza vagy erre kötelezettséget vállal, a vevő pedig megfizeti az árat vagy vállalja annak megfizetését, ideértve az olyan szerződést is, amelynek tárgya áru legyártása vagy előállítása, nem minősülnek adásvételi szerződésnek a végrehajtás során történő adásvételre irányuló szerződések, illetve az egyéb módon közhatalom gyakorlása útján létrejövő szerződések.

‘Consumer sales contract’ means a sales contract where the seller is a trader and the buyer is a consumer;
= A fogyasztói adásvételi szerződés olyan adásvételi szerződés, amelyben az eladó egy kereskedő, a vevő pedig egy fogyasztó.

‘Related service’ means any service related to goods or digital content, such as installation, maintenance, repair or any other processing, provided by the seller of the goods or the supplier of the digital content under the sales contract, the contract for the supply of digital content or a separate related service contract which was concluded at the same time as the sales contract or the contract for the supply of digital content; it excludes:
• transport services,
• training services,
• telecommunications support services; and
• financial services;
= A „kapcsolódó szolgáltatás” áruhoz vagy digitális tartalomhoz kapcsolódó bármely szolgáltatás, ideértve a beszerelést, a karbantartást, a javítást vagy bármilyen egyéb feldolgozást, amelyet az adásvételi szerződés, a digitális tartalom nyújtásáról szóló szerződés, vagy az ezek megkötésével egy időben kötött külön, kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés alapján az áru eladója vagy a digitális tartalom szolgáltatója nyújt, kivéve az alábbiak: képzési szolgáltatások, szállítási szolgáltatások, távközlési támogató szolgáltatások, pénzügyi szolgáltatások.

‘Service provider’ means a seller of goods or supplier of digital content who undertakes to provide a customer with a service related to those goods or that digital content;
= A „szolgáltatást nyújtó fél” az áru eladója vagy digitális tartalom szolgáltatója, aki vállalja, hogy a vásárló részére az adott áruhoz vagy digitális tartalomhoz kapcsolódó szolgáltatást nyújt.

‘Customer’ means any person who purchases a related service;
= A megrendelő egy olyan személy, aki kapcsolódó szolgáltatást vesz.

‘Distance contract’ means any contract between the trader and the consumer under an organised distance sales scheme concluded without the simultaneous physical presence of the trader or, in case the trader is a legal person, a natural person representing the trader and the consumer, with the exclusive use of one or more means of distance communication up to and including the time at which the contract is concluded.
= A távollevők között kötött szerződés a kereskedő és fogyasztó közötti bármely olyan, távollevők közötti szervezett értékesítési rendszer alapján létrejött szerződés, amely a kereskedő és a fogyasztó, illetve amennyiben a kereskedő jogi személy, a kereskedőt képviselő természetes személy és a fogyasztó egyidejű fizikai jelenléte nélkül jött létre egy vagy több távközlési eszköznek a szerződés megkötésének időpontjáig bezárólag történő kizárólagos használatával.

2013-02-28
 

Letöltöm a jogi szaknyelvi kérdéseket és válaszokat tartalmazó Jogi angol gyűjteményt!

Ha a facebook üzenőfalán értesülnél a friss jogi angol kérdésekről és válaszokról:

 

Vissza a kérdésekhez >>

Kérdésed van a jogi angol szakmai nyelvvel kapcsolatban?

Itt szakértői választ kaphatsz!

A kérdező ezen a felületen elsősorban angol jogi szaknyelvvel kapcsolatos problémát vethet fel, illetve kérdést tehet fel. A kérdező anonimitása biztosított, neve nem jelenik meg a felületen. A válaszokat és a kérdések lényegi részét a honlapon közzétesszük. A beérkezett kérdések közül elsősorban a közérdeklődésre számot tartó - korábban még nem érintett problémára vonatkozó - felvetéseket válaszolom meg, kizárólag e felületen keresztül. Telefonon vagy skype-on nem tudok reagálni kérdéseikre.

Kérdés, problémafelvetés...

Jogi angol hanganyagok és válaszok gyűjteménye

LEGAL ENGLISH

Több mint 600 jogi angol hanganyag (pl. Oxford, Yale, Harvard Law School mp3-ak), jogi szaknyelvi kérdések-válaszok kereshető formában + Jogi Angol Klub-tagság email-értesítővel a friss jogi angol kérdésekről és külföldi állásokról.


Nem töltötte ki a név mezőt.

Nem adta meg, vagy hibásan töltötte ki az e-mail cím mezőt.
Image_verification

Hibás ellenőrző kód.

Jogi angolt tanulók mondták

"Rengeteg önbizalmat és tudást kapok Tőled, amiért nem győzök elég hálás lenni! Nagyon tetszik, hogy a jogi angol szókincse mellett (ahogy kértem) nyelvtant is tanulunk, sokat beszélünk...
Dr. Farkas Barbara, jogi szerkesztő
"Már néhány alkalom után éreztem a fejlődést, szerintem a jogi angol szókincsem fejlődött sokat, és a kiejtésen is érzem az erős javulást. Mindig nagyon felkészült voltál a Skype-órákon, és ...
Dr. Szőke Dóra, ügyvédjelölt

Általános angolt tanulók mondták

Kinga, programozó
"Amikor eldöntöttem, hogy keresek egy angoltanárt, több ember lapját is megnéztem. Akkor lettem biztos benne, hogy Hozzád szeretnék járni, amikor az első email-t váltottuk. Nem győztem ...
Kinga, programozó
Adél, Batthyány Lajos Gimnázium
"Nagyon nagyon kedves voltál mindenkivel (és szerintem amúgy az életben is mindenkivel az vagy), ami abszolút jó dolog... Az angol órák jó hangulatban teltek, ez is egy ösztönzés nekünk, ami...
Adél, Batthyány Lajos Gimnázium

Kövesd a frissítéseket

 

Oldaltérkép

 
Ugrás a lap tetejére †
 

© 2008-2017 Minden jog fenntartva. Oldaltérkép

A honlapon elérhető internetes felületen feltett kérdés alapján adott válaszok csupán a tájékoztatás célját szolgálják, nem tekinthetők konkrét ügyben adott jogi tanácsadásnak; a honlap fenntartójaként kifejezetten kizárunk minden felelősséget bármilyen, az ingyenes kérdés-válasz keretében adott válasz alapján kifejtett tevékenység vagy mulasztás tekintetében. A honlapon elérhető tartalmak nem minősülnek sem jogi tanácsadásnak, sem ajánlattételnek, sem pedig ajánlattételre történő felhívásnak.

Készítette, fejlesztette: Nagy Rómeó